6 ביוני 2016

אחרי הפסקה של כמה שנים אני מחדש את הפעילות שלי באתר. כמו לשאלות רבות גם לשאלה "למה?" אין לי תשובה טובה, אפילו לא לעצמי. התשובה היחידה שאני יכול לתת לעצמי (ועצמי הוא ישות מאד סלחנית כלפי) היא התשובה שאני מקבל לעיתים קרובות מנכדי "כי ככה בא לי". אני גם לא יודע להגיד למי מיועד האתר הזה. בהיותו פתוח לכל אחד, הוא מטבעו מיועד למי שימצא בו עניין. כל כתיבה אישית פתוחה היא חשיפה. איני חובב חשיפה ואנסה לשמור ככל יכולתי על מידת החשיפה המינימלית. אם אני יוכל לחשוב על מטרה ראויה לסוג כזה של כתיבה הרי היא במציאת אנשים במרחב הוירטאלי שטעמם דומה במידה כזו או אחרת לטעמי ושקשר איתם יכול להעשיר אותי. לפיכך אני מזמין את הקורא המזדמן להגיב. אם אזכה לתגובות מעניינות אוסיף אותן לאתר, בהסכמת המגיב, כמובן.