יום ג' ה-2 באוגוסט 2016

נשאלתי על ידי חבר מדוע איני מזדהה באתר הבלוגים הזה בשמי. לדבריו, כתיבה אנונימית עלולה להרתיע קוראים וגם עשוי להיווצר הרושם שמדובר בכותבים שונים.

אז כך, קוראים לי אליהו ואני מחברה היחידי של תכולת האתר, אלא אם מצוין אחרת בגוף הטקסט. איני מסתתר מאחורי אנונימיות ואני אחראי על כל מילה שנכתבת כאן. הסיבה היחידה לכך שאיני חושף את שמי המלא היא הגנה על פרטיותם של הקרובים לי. כדי שאהיה חופשי לכתוב את אשר עולה על רוחי בלי לחשוב בכל רגע על סכנות חשיפתם של אלה שאינם רוצים להיות חשופים נוח לי לכתוב בעילום שם ולו חלקי בלבד. למי שפונה אלי דרך האתר אני עונה בשמי המלא.